Jan Ryant Dřízal: Sirény z Titanu

Premiéra: 3. června 2020, Plavecký bazén Podolí

Sbor Subito & Karolína Grebeníčková, Pavla Radostová, Sylvie Sasková – hosté
Michaela Králová – nastudování a sbormistr, Jan Ryant Dřízal – dirigent


„Salo pohlédl dolů do vody obdélníkového bazénu. Na dně bazénu, dva a půl metru pod vodou, byly tři Sirény z Titanu. Byly to sochy vytvořené Salem z titanské rašeliny.“
Tyto tři věty z románu Kurta Vonneguta daly název celé jeho knize i nové skladbě Jana Ryanta Dřízala. Koncepce skladby je prostá – nechat za pomoci kánonů vyznít ženský zpěv v magickém prostoru bazénu v Podolí.

Jan Ryant Dřízal (*1986) kromě studia skladby na Pražské konzervatoři a na HAMU vystudoval také teorii a dějiny filmu a audiovizuální kultury na Masarykově univerzitě v Brně. V současnosti působí jako pedagog na Pražské konzervatoři. Se skladbou Kuře melancholik se stal historicky prvním vítězem skladatelské soutěže České filharmonie. Je držitelem několika dalších ocenění včetně výroční ceny OSA pro nejúspěšnějšího mladého autora vážné hudby. Spektrum jeho kompozic pokrývá množství druhů a žánrů, výjimkou není ani scénická a filmová hudba. Vybrané partitury pravidelně vydává a natáčí Český rozhlas.
www.janryantdrizal.cz