Petr Cígler: Siren 2020

Premiéra: 5. srpna 2020, Ústav organické chemie a biochemie AV ČR

Kamila Moťková & Anna Škreptáčová – hoboj, Lukáš Moťka & Stanislav Penk – trombón, Lukáš Brabec – bicí nástroje, Peter Vrábel – dirigent


Zkoušky sirén poslouchám od dětství. Na rozdíl od mých prarodičů jsem nezažil nálety za války a zvuk sirén měl pro mě vždy spíš akustický půvab, než že by evokoval něco hrozivého. Siréna tak v mé skladbě tvoří střed dění, zvukovou osu, na kterou postupně usedají všemožné mikrotonální akordy. Když její zvuk ustane, hráči postupně otevírají jiný zvukový prostor a vydávají se do nových hudebních krajin.

Petr Cígler (*1978) je nejen vynikajícím skladatelem, ale také špičkovým vědcem, který vede svůj vlastní tým na AV ČR. Kompozici formálně nestudoval a věnuje se jí cíleně ve spolupráci s interprety a festivaly. Zajímá ho organizace zvuků, manipulace s nimi a práce s akustickými fenomény. Jeho skladby byly provedeny na koncertech a festivalech v Česku (Pražské jaro, Ostravské dny, Dny nové opery Ostrava, Expozice nové hudby), Anglii (Huddersfield Contemporary Music Festival), Německu, Švýcarsku a USA. V r. 2020 vyšlo jeho profilové CD Composer Portraits Edition (Hudební informační středisko).