Jakub Rataj: Attention!

Premiéra: 7. října 2020 | Konzervatoř Duncan Centre

Roman Fojtíček, Michael Jermář a Miroslav Tóth – alt saxofony, Shahab Tolouie – recitace, Jakub Rataj – megafony


Do skladby Attention! jsou jako autorova vzpomínka na cestu do Teheránu zakomponovány úryvky starých perských básní. Podobně jako zvuk sirény může i báseň vytržená z původního kontextu a zasazená do jiného vyvolat kontroverzní reakce, zpozornění, strach nebo pohoršení. Současně však může v novém kontextu vytvářet důležitou zvukovou kvalitu, nasytit frekvence obsahem a provokovat pochopení.

Jakub Rataj (*1984) se v rámci svých orchestrálních, komorních a elektroakustických kompozic zabývá otázkou fyzičnosti v hudbě a hudebními gesty vycházejícími z lidského dechu, pulzu a pohybu. Jeho skladby zazněly v ČR i v zahraničí (Pražské jaro, Contempuls ad.) a byly uvedeny řadou výrazných interpretů a souborů (mj. Jonathan Powell, Trio Catch, Quatuor TANA, Orchestr BERG). Získal řadu hudebních ocenění (mj. hlavní cenu nuBERG 2013 a 2014), nominací prestižních festivalů (ISCM New Zealand, Cannes Film Festival 2020 ad.). Studoval kompozici a nové technologie na pařížské konzervatoři u Luise Naóna, v roce 2020 úspěšně zakončil doktorské studium na HAMU.
www.jakubrataj.com