Jiří Lukeš: Schodiště

Premiéra: středa 4. září 2019, Konzervatoř Jana Deyla

Věra Kestřánková – basklarinet, Štěpán Janoušek – trombón, Tomáš Mika – elektrická kytara


Schodiště vnímáme především jako komunikační uzel, utilitární stavební prvek pomáhající nám dostat se do cíle naší cesty. Jiří Lukeš rozmístil hudebníky do jednotlivých podlaží Konzervatoře Jana Deyla v Praze a schodiště, z něhož se stalo také hlediště, využil alespoň na krátký čas jako místo k zastavení.

Jiří Lukeš (*1985) studoval na Pražské konzervatoři skladbu a akordeon. V roce 2014 ukončil studium skladby na HAMU ve třídě Ivany Loudové. Těžištěm této jeho činnosti je interpretace soudobé hudby a výzkum nových zvukových a interpretačních možností akordeonu. Od roku 2015 zastupuje ČR v organizaci Confédération Internationale des Accordéonistes. Je pedagogicky činný na několika školách. Jako skladatel se v poslední době zaměřuje na intermediální projekty. Jeho skladby zazněly na koncertech a festivalech v ČR, Evropě, Japonsku, Číně. Je členem skladatelského sdružení Konvergence.
www.jirilukes.com